Regulamin KwiatowyOgród.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy KwiatowyOgrod działa pod adresem KwiatowyOgrod.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do klienta indywidualnego.
 2. Sprzedawcą towarów jest firma: MM Brown Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 582, 61-324 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000671307, NIP: PL 7822424244, REGON: 300797727.
 3. KwiatowyOgrod.pl zajmuje się sprzedażą kwiatów, produktów spożywczych i innych.
 4. MM Brown Spółka z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kontakt ze sklepem KwiatowyOgrod.pl jest możliwy za pośrednictwem:
  • e-maila: biuro@KwiatowyOgrod.pl
  • telefonu: +48 61 64 29 093 w godzinach od 8:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych)
 6. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony KwiatowyOgrod.pl
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila biuro@kwiatowyogrod.pl.
 3. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
 4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
 5. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienie”, w wyniku której Zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy (zakładka Adres).
 6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności.
 7. Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję”.
 8. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu KwiatowyOgrod.pl wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

OFERTA SKLEPU

 1. Produkty prezentowane na stronie sklepu KwiatowyOgrod.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zatem złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 2. Ceny prezentowanych towarów są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zawierają koszty wysyłki firmą kurierską DPD.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji, a co za tym idzie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Na tym etapie Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu, lub niemożności zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconych pieniędzy w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 2. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia nim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 4. Moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy kupna-sprzedaży) następuje w chwili potwierdzenia mailowego wysłanego przez sprzedawcę. Od tego momentu Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zamówienie i je odebrać.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego lub autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 7. Czas dostawy skompletowanego zamówienia gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez DPD Polska (regulamin dostępny na stronie: www.dpd.com.pl). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Dostawa kwiatów która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 8. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek, reguluje regulamin wewnętrzny firmy DPD Polska.
 9. Firma kurierska podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki. Zamówienia wysyłane na adresy szpitali, hoteli, banków, urzędów administracji publicznej, instytucji i firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem przesyłki.
 10. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie KwiatowyOgrod.pl w zakładce „Twoje konto”.
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT , która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
 12. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 61 64 29 093 lub e-mail: biuro@kwiatowyogrod.pl.
 13. Nie realizujemy doręczeń w soboty oraz niedziele. Kwiaty są doręczane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00.

 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
  • kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU,
  • przelewem bankowym na rachunek MM Brown Spółka z o.o. rachunek w BGŻ BNP Paribas 40 1600 1404 0004 0532 2236 8150 (w tytule należy wpisać numer zamówienia),
  • poprzez system PayPal.

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka zamówień jest bezpłatna i klient nie jest obciążany dodatkową opłatą za usługę kurierską.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

 1. Znajdujące się w zestawach produkty, zarówno kwiaty jak i artykułu spożywcze zawsze kontrolowane są pod względem świeżości przed wysyłką.

 ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty:
  • o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 8. MM Brown Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.
 9. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 10. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: MM Brown Spółka z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 11. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów powinny być zgłoszone w ciągu 3 dni.
 12. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (MM Brown Spółka z o.o.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub MM Brown Spółka z o.o.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest MM Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-324), ul. Ostrowska 582.. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
 2. Ochrony Danych, e-mail iod@kwiatowyogrod.pl Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c.
 3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji
 4. statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu
 5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia
 11. W przypadku gdy odbiorca przesyłki wyrazi chęć zapoznania się ze źródłem pochodzenia jego danych osobowych udostępnionych wcześniej przez zamawiającego w celu obsługi zamówienia to administrator danych ma obowiązek udzielić informacji odbiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 12. MM Brown Spółka z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie MM Brown Spółka z o.o. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 24 lipca 2017 roku.

 

 • kwiaty w eko stylu
 • kwiaty w eko torbie
 • bukiety ślubne
 • kwiaty z personalizacją
 • kwiaty na Dzień Mamy
 • kwiaty na rocznicę ślubu
 • świece zapachowe woodwick
Copyright © 2014-2016. E-commerce by best.net